Water

Water is onze eerste levensbehoefte, we moeten er dus zuinig mee om gaan. Water kan ook levensbedreigend zijn, op een eiland met alleen maar water om je heen moet een gewaarschuwd mens voor twee tellen.

Ook regenwater kan een gevaar zijn, de extreme hoosbuien die ons af en toe verrassen schijnen in de toekomst meer regelmaat dan uitzondering te zijn.
• Waterverspilling tegen gaan, door middel van voorlichting hier ruim aandacht aan schenken
• Bij de waterkerende instanties Ministerie van Infrastructuur & Milieu, alsmede het Wetterskip, de kwetsbaarheid van ons eiland blijvend onder de aandacht brengen
• Hemelwater afkoppelen van de rioleringen, vergroening van tuinen, particuliere initiatieven hiertoe stimuleren d.m.v. een klimaatsubsidie