Vind een evenwichtige balans tussen economisch gewin en leefbaarheid

Het toerisme is de kurk waar de Amelander economie op drijft. Wel constateren we dat de druk op het eiland en de bevolking door de steeds toenemende drukte toeneemt. De kunst zal de komende jaren dan ook zijn een evenwichtige balans te vinden tussen het economisch gewin en de leefbaarheid. .

Het zorgen een gevarieerd toeristisch aanbod is voor Ameland van levensbelang.Investeren in behoud, aanboren van nieuwe kleinschalige mogelijkheden en samenwerking tussen alle betrokken partijen is wat de PvdA Ameland betreft hierbij onontbeerlijkGrootschalige, verstrekkende nieuwe initiatieven door investeerders en projectontwikkelaars zullen moeten worden beoordeeld op passendheid binnen de Amelander gemeenschap .Verzoeken tot aanpassing van bestaande accommodaties zullen, indien we vooruit willen als eiland, open en constructief moeten worden benaderd, hierbij zullen we echter ook in de toekomst een stevige vinger aan de pols houden en zal iedere uitbreidingsfase kritisch bekeken worden. Kwaliteitsverbetering, flexibiliteit en inpasbaarheid moet door nieuw beleid worden ondersteund.

• Behoud van een gevarieerd toeristisch product
• Investeren in het aanboren van nieuwe kleinschalige initiatieven die de Amelander identiteit onderschrijven
• Nieuw beleid waarin creativiteit en flexibiliteit worden gestimuleerd
• Alternatieve ideeën voor aanpassing van bestaande toeristische accommodaties open bekijken en beoordelen en hier nieuw beleid voor maken. Behoud van een gevarieerd toeristisch product voor zowel smalle als brede beurs
• Kwaliteitsverbetering stimuleren o.a. door goed gastheer/vrouwschap
• Geen grootschalige ontwikkelingen meer met uitzondering van het realiseren van een Wellnesscentrum als toegevoegde waarde voor het Amelander toeristische product
• Duurzaamheid stimuleren door middel van voorlichting en advisering
• Fietspaden inrichten op de toekomst, verbreden en verharden met beton
• Geen verdere bebouwing meer op het strand en de zeereep
• De toegankelijkheid van bedrijven, openbare gebouwen en de openbare ruimte moet voor iedereen geschikt zijn
• Nieuwe ontwikkelingen moeten zo veel mogelijk energie neutraal zijn en moeten passen binnen de duurzaamheidfilosofie van de gemeente Ameland.