Veerverbinding

De veerverbinding tussen Holwerd en Nes moet voor nu en in de toekomst op orde zijn zodat er sprake is van een veilige en betrouwbare verbinding, waarbij het maatschappelijke belang prevaleert boven het natuur belang.

De veerverbinding tussen ons eiland en de vaste wal is onze levensader. Het hoeft dus geen betoog dat de verbinding veilig en betrouwbaar moet zijn. In overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alsmede de rederij Wagenborg Passagiersdiensten moet er een goede vaargeul gehandhaafd blijven voor nu en in de toekomst. Het maatschappelijke belang staat wat ons betreft boven het natuur belang.
Daarnaast moet er een betrouwbare dienstregeling zijn en moeten eventuele vertragingen adequaat worden opgelost.

• Er moet een betrouwbare dienstregeling komen en mogelijke vertragingen worden adequaat opgelost.