Sport

Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Sportverenigingen vormen een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt mensen fitter en gezonder. Genoeg redenen dus om diverse vormen van sport te faciliteren en te stimuleren.

• Toegang tot sport voor de jeugd laagdrempelig houden en waar nodig deelname aan een sport financieel ondersteunen
• Bestaande sportevenementen faciliteren en ondersteunen en nieuwe sportieve initiatieven met een open mind beoordelen
• Goede en moderne faciliteiten en sportattributen zijn van levensbelang, veiligheid gaat voor alles. De komende jaren moet hier dan ook meer in
geïnvesteerd worden.
• Sport verbinden met zorg en onderwijs