Natuur

De PvdA Ameland wil met behoud van onze natuurlijke waarden een goede balans bereiken tussen bewoners, gebruikers en derden. Tenslotte hebben we allemaal maar één doel…… Kunnen blijven leven en genieten in en met onze natuur, met behoud van de zo belangrijke Amelander gebruiken en tradities!!

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst. Al eeuwen is leven op Ameland gelijk aan leven in en met de Amelander natuur. De waarde van de Amelander natuur is zowel ecologisch, sociaal en economisch van onschatbare waarde. Regelgeving en verschil in opvatting tussen organisaties en bewoners zorgen echter ook voor spanningsvelden.

• Bevorderen van samenwerking tussen de diverse terreinbeheerders, natuurorganisaties en de gemeente waarbij behoefte en wensen van de diverse partijen (nog) meer op elkaar moet worden afgestemd.
• Goede, duidelijke en reguliere informatie aan de eilanders en gasten m.b.t. het hoe en waarom van bepaalde regelgeving en tijdelijke maatregelen.