leefbaarheid

De grens aan het aantal toeristische bedden is definitief bereikt. Dit is geen boekhoudkundige conclusie of kille interpretatie van cijfers, maar een gevolg van het alom gesignaleerde gevoel onder bewoners en toerist dat de druk op het landschap en natuur, de ruimtelijke kernwaarden, de infrastructuur en het sociale leven niet nóg hoger mag worden, omdat het eiland anders zijn aantrekkelijkheid verliest

Ameland heeft zo langzamerhand de grenzen bereikt wat betreft het toerisme. Het beleid was gericht op een verbreding van het seizoen om op die manier meer en structurele werkgelegenheid te bewerkstelligen. Dit is in onze ogen meer dan gelukt, er zijn namelijk ook neveneffecten opgetreden.
Rust en Ruimte welke toch het visitekaartje van ons eiland behoren te zijn, komen in het gedrang. Bovendien is er gedurende een aantal maanden sprake van oververhitting van de arbeidsmarkt, er zijn te weinig mensen beschikbaar met alle gevolgen van dien. Ook komt de leefbaarheid van onze dorpen en dus de bewoners in het gedrang door de toenemende druk van het toerisme.

• Goed en milieuvriendelijk openbaar vervoer zowel op het eiland als de vaste wal
• Het gebruik van openbaar vervoer stimuleren zodat bezoekers niet kiezen voor eigen vervoer en de auto thuis laten.
• In overleg met Provincie en vervoerder busverbindingen aanbieden waarbij bezoekers vanaf opstapplaatsen aan de wal met bussen direct vervoerd worden naar hun vakantieadres
• Geen verdere uitbreiding van recreatieve onderkomens, kwalitatieve aanpassingen moeten wel mogelijk blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor een Wellnesscentrum met hotelbedden (ca. 100) en een gepaste uitbreiding van Klein Vaarwater