Landbouw

Nieuw beleid maken om verbouw van alternatieve gewassen waar mogelijk te stimuleren en hiervoor ondersteuning vragen bij de provincie De Amelander boeren hier nauw bij betrekken

Door de toenemende wet- en regelgeving zal de toekomst van de agrarische sector onder druk blijven staan. Wij pleiten voor een omslag in denken en willen het biologische boeren en het verbouwen van zilte gewassen stimuleren. Hierbij moet gedacht worden aan de opgedane ervaringen op Texel en Terschelling en ondersteuning vanuit de Provincie. Biologische landbouw stimuleren en ondersteunen en vanuit de gemeente samen met de landbouw kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, dus positief meedenken