Cultuur

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Kunst en cultuur zijn uitingen van onze identiteit. Het gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, over onze drijfveren en onze dromen.

Kunst en cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en geeft plezier maar zet ook aan tot denken, het raakt en het verbindt. Het is de schatkamer van ons verleden met haar mooie en minder mooie kanten, het geeft uiting aan de identiteit van vandaag, en het is een kraamkamer voor de ideeën en de verbeelding van de toekomst.
Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te kunnen delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft tenslotte ook een economische betekenis. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van toerisme, innovatie en de creatieve sector.

• Stimulering en ondersteuning van kunst en cultuurprogramma’s op scholen en meer geld uittrekken voor muziekonderwijs
• De opleiding- en onderzoeksfunctie van o.m. musea versterken.
• De bibliotheek stimuleren om (nog meer)samen te werken met anderen (scholen, zorginstellingen, cultuur) met als doel het lezen voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken
• Bestaande en nieuwe culturele activiteiten die de Amelander identiteit versterken stimuleren en ondersteunen
• De Uitvoeringsregeling Culturele Hoofdstad 2018 zou in de komende jaren een vervolg moeten krijgen, door deze subsidie is een unieke samenwerking gerealiseerd tussen diverse organisaties. Het zou een gemiste kans zijn als deze samenwerking na 2018 geen vervolg zou krijgen.