Wonen op Ameland

Wonen op Ameland

Betaalbaar, betrouwbaar, voor elke beurs voor iedereen.
Ameland heeft gelukkig nog de beschikking over een Gemeentelijk woningbedrijf.
Gelukkig, omdat we hiermee zelf kunnen bepalen wat we doen en hoe we het doen als het om onze permanente huurwoningen gaat. Alleen zijn we dit schijnbaar de laatste jaren vergeten.
Om tot een goede en evenwichtige huurwoningmarkt te komen zal er in de eerste plaats moeten worden vervangen en gevarieerd nieuw moeten worden gebouwd.
Nieuwe huurwoningen op nieuwe locaties en nieuwe huurwoningen ter vervanging van oude woningen. Het toewijzingsbeleid moet anders en beter en er zal een aanbod aan huurwoningen moeten komen voor de categorie die nu omdat het gezinsinkomen hoger is dan € 2200,- netto per maand niet in aanmerking komt voor een huurwoning van het GWA. De woonvisie is hierbij voor ons een goede basis.

• Realiseren van een huurders commissie in 2018
• Binnen 4 jaar realisatie van een huurwoningen aanbod voor de categorie met een inkomen tussen € 40.000 en € 65.000 per jaar
• Bestaande huurwoningen niet alleen renoveren als er mutatie plaatsvindt maar ook tussentijds waarbij er goede tijdelijke huisvestiging aan de zittende huurder wordt aangeboden
• Nieuw beleid waarin we creatief en praktisch omgaan met bouwen en wonen, door beleid te maken voor nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld variahuizen, twee-gezinswoningen, Tiny-Houses en kangoeroewoningen. (Bijvoorbeeld twee gezinnen op één adres/ appartement achter bestaande woning voor combinatie wonen ouders-kinderen, grote eengezinswoning geschikt maken voor twee stellen om in te wonen, etc. )
• Binnen 4 jaar nieuwe sociale huurwoningen bouwen, oudere huurwoningen vervangen en jongerenappartementen realiseren

Wonen op Ameland bereikbaar, flexibel,  betaalbaar en voor iedereen toegankelijk maken met zorg, zonder zorg, voor jong en oud.