Goed en gevarieerd onderwijs op Ameland.

Voor ons is ook de komende jaren het behoud van basis- en voortgezet onderwijs voor Ameland van het grootste belang. Kleinschaligheid, onderlinge samenwerking, en waar mogelijk een passend aanbod voor iedereen staat voor ons hierbij voorop.

Ons standpunt

Ook binnen het onderwijs is momenteel landelijk het credo, “bezuinigen, grotere scholen en efficiënter aanpak”.  De PvdA gaat ervan uit dat samenwerken sterk maakt en leidt tot kwaliteitsverbetering. Voor ons is ook de komende jaren het behoud van basis- en voortgezet onderwijs voor Ameland van het grootste belang. Kleinschaligheid, onderlinge samenwerking, en waar mogelijk een passend aanbod voor iedereen staat voor ons hierbij voorop.

 

Hoe?……

 

  • Door goede contacten te blijven houden met het eilander bedrijfsleven i.v.m. stage mogelijkheden en praktijklessen.
  • Door de diverse samenwerkingsvormen te blijven steunen
  • Door naast de eigen verantwoordelijkheid van de school de gemeente een actief en onderwijsbeleid te laten voeren.