Een zelfstandige, financieel gezonde en goed bestuurde gemeente.

Gemeentes moeten groter en efficiënter en dus goedkoper wat betreft de rijksoverheid. De PvdA Ameland wil dat Ameland een zelfstandige gemeente is en blijft…….

Ons standpunt

 • Gemeentes moeten groter en efficiënter en dus goedkoper wat betreft de rijksoverheid.
 • De PvdA Ameland wil dat Ameland een zelfstandige gemeente is en blijft…….
 • Daarnaast worden gemeentes door het rijk gekort op hun financiële middelen, tegelijkertijd worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de overheid op het bordje van de gemeentes neergelegd. Kortom als gemeente Ameland moeten we de komende jaren  veel meer doen met veel minder geld.
 • De inhoud van diverse  portefeuilles binnen het college  worden door de extra taken die de gemeente krijgt toebedeeld zwaarder en omvangrijker. Het beheer van betreffende portefeuilles zal van het college meer tijd en aandacht vragen, maar kan niet ten koste gaan van alle overige taken. Als we een goed bestuurde zelfstandige gemeente willen  zijn, zal er op deze ontwikkelingen moeten worden ingespeeld.

 

 • Hoe? …….
 • Door (nog meer) samenwerking met de andere Waddeneilanden in VAST(T) verband, waarbij de eigen Amelander identiteit centraal blijft staan en niet uit het oog mag worden verloren.
 • Door “Samenwerken in plaats van tegenwerken”. Met andere woorden; dat wat je in eigen huis kan doen zelf doen, dat wat gezamenlijk beter en efficiënter kan, gezamenlijk met de andere eilanden doen. Werkzaamheden niet klakkeloos uitbesteden maar eerst kijken of we de kennis en vaardigheid in eigen huis hebben.
 • Door het verder voeren van de kerntakendiscussie en de uitvoering hiervan voortvarend ter hand te nemen.
 • Door bij alle gemeentelijke uitgaven de noodzaak en haalbaarheid te toetsen
 • en als gemeente open te blijven staan voor alternatieve financiering en  creatieve  mogelijkheden
 • Door als gemeente niet verder te springen dan je polsstok lang is en (dure) projecten alleen uit te voeren als deze een aantoonbaar rendement opleveren. 
 • Door het vormen van een breder college. Drie (parttime) wethouders uit drie partijen die meer tijd en aandacht kunnen geven aan de bij hen in beheer zijnde portefeuilles.
 • Zodat er een breder college gevormd kan worden, dat meer draagkracht binnen de Amelander gemeenschap en de gemeenteraad heeft waardoor er slagvaardiger kan worden gehandeld en de op ons afkomende problemen en daarmee samenhangende vergroting van de portefeuilles van de wethouders beter te handelen zijn.
 • Een breder college mag echter niet meer kosten dan het college in de huidige samenstelling.