Een goed gemeentelijk sociaal beleid

De PvdA Ameland zal ook de komende jaren blijven hameren op een sociaal gezicht binnen de gemeente onder het motto “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” en “samen werkt altijd beter”.

Ons standpunt

De PvdA Ameland zal ook de komende jaren blijven hameren op een sociaal gezicht binnen de gemeente onder het motto “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” en “samen werkt altijd beter”.

Per 01-01-2015 wordt de Participatiewet van kracht. Kernpunt van de wet is de samenvoeging van WWB, WSW en een deel van de Wajong. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk om deze doelgroepen aan het werk te krijgen. Hierbij is een goede samenwerking met het Amelander bedrijfsleven onontbeerlijk.

We zullen ons inzetten voor een goed sociaal, rechtvaardig maar consequent beleid. Hierbij hoeft niemand buiten de boot te vallen, maar wie kan werken, moet werken.

Hoe?…

  • Door alle regelgeving, tegemoetkomingen en kwijtscheldingen eenvoudig,

helder , overzichtelijk en goed toegankelijk te maken voor alle inwoners

  • Door toegang tot sport en sociale activiteiten laagdrempelig te houden
  • Door binnen de gemeente één sociaal aanspreekpunt in het leven te roepen
  • Door bij kwetsbare groepen extra te kijken naar de gevolgen van Gemeentelijke beslissingen
  • Door samenwerking tussen gemeente en ondernemers bij de uitvoering van de nieuwe participatiewet, zodat iedereen in het seizoen kan werken naar vermogen en er alleen maar winnaars zijn.