Een gevarieerd toeristisch product.

Het toerisme is de kurk waar de Amelander economie op drijft. Het zorgen voor en behouden van een gevarieerd toeristisch aanbod is voor Ameland dan ook van levensbelang. Van boerencamping, particuliere verhuur, bungalows, bed en breakfast, chalets, tot luxe resort, een gevarieerd aanbod zal de komende jaren (nog meer) noodzakelijk zijn.

Ons standpunt

Het toerisme is de kurk waar de Amelander economie op drijft. Het zorgen voor en behouden van een gevarieerd toeristisch aanbod is voor Ameland dan ook van levensbelang. Van boerencamping, particuliere verhuur, bungalows, bed en breakfast, chalets, tot luxe resort, een gevarieerd aanbod zal de komende jaren (nog meer) noodzakelijk zijn. Investeren in behoud en uitbreiding van kwaliteit, aanboren van nieuwe mogelijkheden en samenwerking tussen alle betrokken partijen is wat de PvdA Ameland dan ook onontbeerlijk. Nog meer zal Ameland zich met haar eigen identiteit dienen te onderscheiden, het Amelands product in de breedste zin zal hierbij een duidelijke en belangrijke rol kunnen spelen

 Hoe?……

 Door (nog) meer differentiatie in het toeristisch aanbod aan te brengen

  • Door Ameland toegankelijk te houden voor elke beurs
  • Door (kleinschalige) initiatieven te steunen en te stimuleren
  • Door stimulering, ondersteuning en subsidiëring van evenementen, activiteiten, informatievoorziening en instellingen zoveel mogelijk te behouden