Betaalbaar wonen.

Binnen de gemeente Ameland wordt al jaren gesproken over de reorganisatie van het woningbedrijf. Wat de PvdA Ameland betreft is dit een dossier dat zo snel mogelijk moet worden afgehandeld.

Ons standpunt

Binnen de gemeente Ameland wordt al jaren gesproken over de reorganisatie van het woningbedrijf. Wat de PvdA Ameland betreft is dit een dossier dat zo snel mogelijk moet worden afgehandeld. Terwijl er wordt gepraat en overlegd verpauperen onze huurwoningen en verdwijnt het woongenot van velen. Daarnaast is het voor velen onmogelijk om op Ameland een betaalbare woning te kunnen kopen en staat een aantal huiseigenaren het water inmiddels aan de lippen. Tijd dus voor actie!!

 

Hoe?…….

 

  • Door de plannen m.b.t. het gemeentelijk woningbedrijf in 2014 uit te gaan voeren
  • Achterstallig onderhoud aan huurwoningen uit te voeren in 2014-2015
  • Realisatie van nieuwe huurwoningen zo spoedig mogelijk te starten
  • Door het ontwikkelen van een stimuleringsplan vanuit de gemeente waarbij het voor starters op de woningmarkt gemakkelijker wordt een woning te kopen die voor hen betaalbaar is.
  • Door meer laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheden te creëren bij hypotheekachterstand