Behoud en uitbreiding van werk en ondernemerschap op Ameland

Werk en ondernemerschap zijn twee uiterst belangrijke pijlers waar een gemeenschap op draait. Zonder werk geen (goed) inkomen, zonder ondernemerschap minder werk, zonder beide minder sociale activiteiten, bedrijvigheid, kennis en saamhorigheid.

Ons standpunt

Werk en ondernemerschap zijn twee uiterst belangrijke pijlers waar een gemeenschap op draait. Zonder werk geen (goed) inkomen, zonder ondernemerschap minder werk, zonder beide minder sociale activiteiten, bedrijvigheid, kennis en saamhorigheid.

Willen we de Amelander arbeidsmarkt gezond en gevarieerd houden, dan is het stimuleren en ondersteunen van en het investeren in nieuwe (kleinschalige) initiatieven wenselijk en noodzakelijk.

Ook hier is samenwerking tussen alle partijen het sleutelwoord voor een goede verdeling en variatie op de arbeidsmarkt.

Willen we in de toekomst bereiken dat iedereen die kan ook daadwerkelijk mee doet op de arbeidsmarkt, dan zullen we blijvende zorg en aandacht moeten geven aan iedereen die hierbij een steuntje in de rug nodig heeft.

Hoe?…

Door zoveel mogelijk werk aan eilander bedrijven aan te besteden

  • Door ondersteuning van kleine zelfstandigen en  ZZP-ers en gemeentelijke

regelgeving voor hen zo veel mogelijk te vereenvoudigen

Door bij dreigend faillissement en banenverlies bedrijven doelmatig bij te staan