Betrouwbaar en standvastig met een sociaal gezicht

Realisatie van startersleningen op Ameland zodat koop voor meer mensen bereikbaar wordt.
Zo snel mogelijk starten met aanpak van de huurwoningen binnen het woningbedrijf.
Drie parttime wethouders in plaats van twee fulltimers

Geen windmolens voor de kust van ons mooie eiland

Amelands belang en geen eigen belang binnen de raad

Samenwerken, overleggen en elkaar respecteren ook als je het niet met elkaar eens bent

Betrouwbaarheid, continuïteit, eerlijkheid en openheid als het om besluitvorming gaat

Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan

Gewoon lokaal goed bezig zijn, betrouwbaar en sociaal

Weten waar we mee bezig zijn, op de hoogte blijven zodat je straks weet waar je voor kies?
Volg ons op twitter en Facebook

Hier staan wij voor